10sep

„Nijedan recept ne opušta stomak kao opraštanje,
Nijedna dijeta ne balansira obroke kao lični mir,
Nema detoksikacije koja čisti telo više nego izbacivanje potisnutih osećanja“