Mali uvod u kvantnu fiziku

Kvantna fizika na čelu sa Ajnštajnom, posle Njutna i Dekarta, napravila je revoluciju u posmatranju atoma, a time celokupnog fizičkog sveta i – čoveka. Sa tim saznanjima sve što se zasnivalo na posmatranju atoma kao strukture je palo u vodu. Atom se zapravo u najvećem delu sastoji od energije!

Bio je to naučni revolucionarni šok.

To znači da naše ćelije koje se takođe sastoje od atoma nisu ono što smo mislili – fizičke pre svega, i da način na koji smo ih lečili samim tim – nije adekvatan. Jer, onda dolazimo do toga da ćeliju zapravo treba da lečimo – energijom!

A šta utiče na energiju u ćelijama: emocije, ishrana, elektromagnetna zračenja, temperatura, ekosistem..
I tako smo mi zapravo preko energije u našim ćelijama dokazano “postali” holistička bića I deo prirode.

KVANTNA MEDICINA

Merenjem energije u našim ćelijama dobijamo zdravstveni status celog organizma.

Kada energija opada to dovodi do razboljevanja ćelija, umiranja ili transformisanja u patološke modifikacije.

Klasična medicina može da vidi zdravstvene promene ćelije tek kada se one odraze na fizičkoj strukturi, dok ih kvantna medicina konstatuje i samim tim leči mnogo pre nego što obolenja dođe.

U tome je čar kvantne medicine – lečenje od uzroka, lečenje na vreme, i besprekorna prevencija.

Savremeni aparati kvantne medicine mere zapravo energiju svake naše ćelije I tako dobijamo informacije o našem fizičkom, emocionalnom I psihičkom zdravlju… ali i perspektivu našeg stanja do kojih će doći ako ne promenimo način života.

MOJE ISKUSTVO SA KVANTNOM MEDICINOM

kvantna-medicina-verica-djokic

Najlepši deo iskustva sa kvantnom medicinom je u tome što zapravo otkriva prave uzroke nekih obolenja.

Konvencionalna medicina će lečiti organ na kome se bolest odražava, a kvantna medicina onaj gde je uzrok.

Dubljim radom uvek ćemo doći do psiho – emotivnog stanja koje je zapravo bila inicijalna kapisla za razvoj bolesti.

Jedina gora stvar od samog oboljenja jeste – pogrešno lečenje. Tek tada nastaje pravi zdravstveni haos iz koga se teško izlazi.

Ipak, ono što je mene konačno opredelilo za kvantnu medicinu jeste način na koji spaja emocije i način razmišljanja sa fizičkim zdravljem.

Kako to ona radi?

Kao što smo saznali u uvodnom tekstu da je sastavni deo ćelije – energija, koja se meri kvantnim aparatima, isto tako je dokazano da i naša osećanja imaju svoju energiju, svoju frekvenciju, kojom direktno utiču na energiju naših ćelija, tj – njihovo zdravlje.

Na isti način, kao što sebe svojim emocijama razboljevamo, isto tako možemo i da se lečimo.

Najlekovitije frekvencije u našem telu proizvodi stanje unutrašnjeg mira.

Zato je psihosomatika toliko zastupljena i bitna u mom pristupu.

KVANTNA ANALIZA

Kvantna analiza celog tela meri eergiju unutar svake naše ćelije i pokazuje funkcionalno stanje više od 180 parametara u organizmu, počevši od imunološke slike, alergija, intolerancija, insulina, udela masti, vode i proteina u telu, parametre genetske sklonosti gojenju, stanje jetre, bubrega, vitamine i mierale, štitnu žlezdu...

U našem Centru koristimo nekoliko vrsta kvantnih aparata koji omogućavaju šire ili detaljnije analize, i kombinujemo ih prema potrebi.

KVANTNE TERAPIJE

Na osnovu kvantne analize dobijamo autentično stanje svake ćelije u našem telu.Kvantne terapije su tu da šalju dodatnu energiju u ćelije gde ona nedostaje, ili da se „uredi“ tamo gde je ima a haotično vlada.

Na takav način vrši se idealno očuvanje zdravlja i prevencija apsolutno svih obolenja, ali se isto tako vrši i lečenje već postojećih.