TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM  je inovativna nutricionistička platforma nastala na osnovu višegodišnje prakse, sveobuhvatnog obrazovanja i ličnog iskustva.

Zasniva se na Kvantnoj medicini, Ishrani i Psihosomatici.

Saznanje o povezanosti psihosomatskih uzroka sa kilogramima  otvorilo je potpuno novo poglavlje u razumevanju ishrane.

Paralelno, kvantna medicina je postavila tezu da čoveka treba posmatrati, lečiti  i hraniti kao sveobuhvatnu celinu fizičkog tela, psihe, emocija i energije. Time je,  (uz ozbiljno poštovanje i dopunu od strane konvencionalne medicine) postala jedan od temelja ove inovativne nutricionističke platforme koja prati zdravstvene i energetske potrebe čoveka 21. veka.

Konačno, pojam zdrave hrane počinje da se menja. Ono što se nekada smatralo dobrim izvorima nutritijenata danas je zgarište hormona, pesticida i genetske modifikacije.

Zdrava hrana danas je ona koja štiti od slobodnih radikala, ne remeti DNK status, ne uzrokuje intolerancije i što je najbitnije – ne hrani fizičko telo nego energiju!

Upravo to su – KVANTNE NAMIRNICE.

Verica Djokic

 Rad sa ljudima svakoga dana potvrđuje da se iz sadržaja tanjira može pročitati zdravstveni, emotivni, psihološki i intelektualni status. Nijedan zalogaj koji biramo – nije slučajan.

 Zato je veoma važno da svoju ishranu posmatramo mudrijim očima. 

verica djokic7

Kada odlučimo da rešimo ishranu jednom zauvek potrebno je da prepoznamo i rešimo ono destruktivno u nama zbog čega jedemo ono što znamo da nije dobro za nas

 

ili da jednostavno shvatimo zbog čega nam sopstveno zdravlje nije dovoljno visoko na listi prioriteta.

 

Borba sa unutrašnjim destruktivnim mehanizmima zbog kojih svesno ili nesvesno radimo protiv sebe, najvažniji je deo puta ka regulisanju ishrane.

To nijedna dijeta ne može da reši.

 

Kilogrami su samo posledica, vrh ledenog brega. I kao što se kuća ne gradi od krova tako se ni ishrana ne rešava od  sadržaja tanjira.

 

 

Reči koje smo prećutali, osećanja koja smo potisnuli, odnosi koje nismo rešili…

nedostatak samopoštovanja, samopouzdanja, ljubavi ili brižnosti prema sebi – to je naša ishrana!

Uvek ćemo izgledati tačno onako koliko smo načisto sa svojim osećanjima i načinom na koji ih ispoljavamo.

 

Jer, mi jesmo ono što jedemo i ono što jedemo – nesumnjivo govori o nama.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM se sprovodi kroz različite nutricionističko – holističke programe koji godinama uspešno transformišu način ishrane i razmišljanja o sebi, svom zdravlju, i telu. 

 

Promena ishrane ne menja samo telo nego za sobom povlači i mnoge druge promene.

 

Tako je TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM  i dobio ime, i upravo to i jeste  – njegov cilj.

potpis
1