0-02-05-95bff9ee47a6aa99314a702037201e33072a1872107e45e169159c5267afe662_fd847115

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM  je inovativna nutricionistička platforma nastala na osnovu višegodišnje prakse, sveobuhvatnog obrazovanja i ličnog iskustva.

Zasniva se na Kvantnoj medicini, Ishrani i Psihosomatici.

Saznanje o povezanosti psihosomatskih uzroka sa kilogramima  otvorilo je potpuno novo poglavlje u razumevanju ishrane.

Paralelno, kvantna medicina je postavila tezu da čoveka treba posmatrati, lečiti  i hraniti kao sveobuhvatnu celinu fizičkog tela, psihe, emocija i energije. Time je postala jedan od temelja ove inovativne nutricionističke platforme koja prati zdravstvene i energetske potrebe čoveka 21. veka.

Konačno, pojam zdrave hrane počinje da se menja. Ono što se nekada smatralo dobrim izvorima nutritijenata danas je zgarište hormona, pesticida i genetske modifikacije.

Zdrava hrana danas je ona koja štiti od slobodnih radikala, ne remeti DNK status, ne uzrokuje intolerancije i što je najbitnije – ne hrani fizičko telo nego energiju!

Upravo to suKVANTNE NAMIRNICE.

Ishrana mora da bude lako primenjiva u svakodnevnici – prilagođena radnom vremenu, mogućnosti nabavke i pripreme obroka. Treba da prija i odgovora afinitetu nepca. Da čini da se osećamo dobro i budemo dobro.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM se u praksi sprovodi kroz različite nutricionističke programe koji godinama uspešno transformišu način razmišljanja o ishrani, zdravlju, telu, – i sebi.

Najpoznatiji  po svojoj originalnosti i rezultatima je TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT  koji uz promenu ishrane paralelno primenjuje i metode ličnog razvoja.

PROGRAMI

Logo Verica

REKLI SU…

Velika je čast i divan osećaj ogledati se u zenicama ljudi koje uvažavamo – malko nas doteraju, postide…
i daju odgovoran zadatak da ostanemo dostojni svake reči.
Hvala od srca!
             
                          *po abecednom redu

Čvrsto verujem da nijedan susret nije slučajan...
Najbrži način da me kontaktirate je putem mejla,
Ili na Viber!

 • TELEFON

  +381 64 2787 796

 • EMAIL

  office@vericadjokic.com

Čvrsto verujem da nijedan susret nije slučajan...
Najbrži način da me kontaktirate je putem mejla,
Ili na Viber!

 • TELEFON

  +381 64 2787 796

 • EMAIL

  office@vericadjokic.com

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

ONLINE

Svi programi Transformativnog nutricionizma se uspešno sprovode posredstvom video poziva, mejlova i brze komunikacije porukama.

Koriste se aplikacije: Skype, Viber, Messenger, Facebook, WhatsApp, Mail i Gmail.

Ova mogućnost čini Transformativni nutricionizam dostupnim za svakoga, i omogućava čak i klijentima iz Beograda da neke lične konsultacije zamene konsultacijama online.

Osim toga što se pokazalo kao značajna ušteda vremena, ova opcija omogućava da se redovne konsultacije održe u ranijim ili kasnijim časovima nego što je standardno radno vreme.

Kako funkcioniše?

Transformativni nutricionizam Online počinje prvim kontaktom putem poruke ili mejla kada se ugorava termin za prvu online konsultaciju.

U dogovoru sa nutricionistom do tada se vodi dnevnik ishrane, odrađuju potrebne analize i popunjava nekoliko upitnika putem mejla.

Prve konsultacije traju 60 minuta.

Tada se razrađuje cilj i analiziraju faze koje nutricionista predlaže.

Pravi se zajednički dogovor oko svega – od načina komunikacije, učestalosti konsultacija pa do najsitnijih detalja potrebnih za realizaciju.

Jelovnici za klijente iz inostranstva se koncipiraju u skladu sa namirnicama koje su dostupne u datom gradu/državi/kontinentu.

Posećujemo sajtove hipermarketa, restorana, menzi u kojima se klijent snabdeva ili hrani, vodimo računa o radnom vremenu i navikama u datoj državi i kreiramo dostupne i lako primenjive jelovnike koji lako postaju način života gde god da se nalazimo.

Transformativni nutricionizam online do sada je uspešno transformisao tela, zdravlje i živote na desetine klijenata iz Beča, Ciriha, Berlina..Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske… ali i gradova širom naše zemlje – Novi Sad, Novi Pazar, Vršac, Obrenovac, Subotica, Kragujevac…

Jer, kada srušimo unutrašnje granice – granice ne postoje.

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT

 

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT se zasniva na nutricionizmu, kvantnoj medicini i najefikasnijim metodama ličnog razvoja.

Cilj je da svako ko prođe kroz program reši destruktivnu povezanost psihe i emocija sa hranom, postigne kilažu koju smatra idealnom, poboljša zdravlje, otkrije kako da unapredi oblasti života sa kojima nije zadovoljan, nauči kako treba da se hrani dalje…i što je najvažnije – Transformiše svoje telo, odnos prema sebi i odvaži se na hrabre životne promene.

Sastoji se iz 6 koraka koji se oblikuju prema ličnoj priči i ciljevima svakog pojedinca.

Ne postoji univerzalno rešenje – rešenja ima koliko nas ima.

KVANTNA DETOKSIKACIJA ORGANIZMA

Detoksikacija je uvek preporučljiva ne samo zbog zdravlja nego i zato što je čišćenje creva
psihosomatski vezano za izbacivanje nagomilanog stresa ali i potisnutih osećanja, trauma,
nerešenih „stvari“ sa sobom i okolinom…

Kvantna detoksikacija polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine
što obuhvata:

 • -uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,
 • -udeo masti, vode, proteina u telu,
 • -intolerancije, alergije,
 • -krvnu sliku,
 • -stanje metabolizma,
 • -i konačno – sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane
  (nekoga naprimer goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).

 

Na osnovu toga se individualno krera program detoksikacije.

On se sastoji od nekoliko faza.

Neke od tih faza mogu biti i ishrana sokovima, ishrana šejkovima kao i različite
kombinacije sa hidrokolon terapijom i kvantnim terapijama samog metabolizma.

Koliko će faza biti, kako će izgledati, koliko će trajati…zavisi od svakog pojedinca,
njegovog stanja – i ciljeva.

Program Kvantne detoksikacije organizma kreira prilagođen program detoksikacije za svakoga.

Ne postoji univerzalno rešenje, rešenja ima koliko nas ima.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu
dimenziju u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

 

INDIVIDUALNI PROGRAM ZA MUŠKARCE

Program uzima u obzir:

 • radno vreme (broj i raspored radnih sati)
 • prirodu posla (sedalački ili fizički aktivan)
 • ritam spavanja
 • mogućnost nabavljanja i pripreme obroka
 • sportske aktivnosti
 • dosadašnje prehrambene navike
 • i ciljeve.

Polazi od informacija i analiza metodama kvantne medicine:

 • godine, visina, telesna masa
 • porodična i lična anamneza (istorija bitnijih obolenja i hronična stanja)
 • udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • krvne slike,
 • zatrovanost (intoksikacija ) organizma,
 • stanje metabolizma,
 • sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer je to hrana koja nas najviše goji.

Pravi se potpuno individualan koncept ishrane.
Kod nekoga promene u ishrani treba uvoditi polako, kod nekoga je najbolje „restartovati“ prehrambene navike odjednom.
Najbitnije je da se ishrana uklopi u svakodnevnicu a ne obrnuto, i da lako postane novi način života – primenjivo, jednostavno i efikasno.

PORODIČNI PROGRAM

Porodični program podrazumeva pravljenja koncepta ishrane za sve članove porodice.

Težište je u pripremanju obroka na jednostavan i efikasan način, tako da se veoma lako
može prilagoditi svakom članu.

Porodični program vodi računa o ritmu, obavezama, potrebama i ciljevima svakog člana.

Prvo se vrši detaljan intervju svih, potom analize organizma metodama kvantne medicine,
porodične navike, okolnosti… a onda se kreira odgovarajući program.

Ovaj program nema rok trajanja – on predstavlja način ishrane, života i vid edukacije kako
članovi domaćinstva treba da se hrane nadalje.

PRELAZAK NA VEGANSKU I VEGETARIJANSKU ISHRANU

Prelazak na biljnu ishranu nije nimalo bezazlena niti naivna odluka, čak šta više – može biti
opasna po zdravlje i ostaviti dramatične posledice po metabolizam. Sa druge strane – može
poboljšati kvalitet svakog segmenta našeg života, i to je odgovorna tvrdnja bez imalo
preterivanja, svako ko je na biljnoj ishrani sigurno je zastupa.

Pravilan prelazak na biljnu ishranu zahteva metaboličku pripremu, psihološku pripremu i
znanja o načinu spremanja, konzumiranja, i kombinovanja namirnica.

Jedan metabolički ciklus traje 21 dan i toliko je uvek potrebno da budemo dosledni u nekoj
novoj prehrambenoj navici da bi naš organizam počeo da joj se prilagođava – menja enzime,
aktivira varenje, memoriše vreme obroka…

Idealno uvođenje u novi način ishrane traje 1,2 ili 3 metabolička ciklusa što zavisi
od trenutnog stanja pojedinca.

Prelazak na vegansku i vegetarijansku ishranu se zasniva na:

PRVO:

Detaljna analiza tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

  • sklonosti metabolizma da sporije ili brže vari određenu vrstu hrane (nekoga naprimer
   goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).
  • intolerancije, alergije,
  • krvnu sliku.

DRUGO

Primena tehnika i metoda radi utvrđivanja:

   • dosadašnjih navika,
   • psihosomatskih faktora,
   • motiva za promene,
   • mogućnosti da se ishrana sprovodi na kvalitetan i odgovoran način.

Na osnovu toga se kreira koncept prelaska na biljnu ishranu, potpuno prilagođen pojedincu.

Biljna ishrana nije pravo rešenje za svakoga, u svakoj životnoj fazi. Ali je idealno.

 

KVANTNA ISHRANA KOD ENDOMETRIOZE

Kvantna ishrane kod endometrioze polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine:

 • Nivo zatrovanosti, intoksikacije organizma
 • Intolerancije, alergije
 • Krvna slika
 • Udeo mast, vode, šećera u organizmu
 • Sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer upravo ta hrana ima potencijal da izaziva
  zapaljenske procese. Inače, to je hrana za koju prepoznajemo da nas goji, da nam se „lepi“.

Kvantna ishrana kod endometrioze se prilagođava svakom pojedincu i kreira potpuno individualno.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

KVANTNA ISHRANA ZA POBOLJŠANJE PLODNOSTI
Kvantna ishrana polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

 • krvnu sliku,
 • hormone i uzroke poremećaja,
 • uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma, kao i udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • stanje metabolizma,
 • i sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane – važno zbog stvaranja antitela.

Koncept ishrane se kreira potpuno individualno, u skladu sa obavezama, sportskim aktivnostima, zdravstvenim stanjem,
mogućnosti pripreme /kupovina / nošenja obroka…

Kvantna ishrana za poboljšanje plodnosti se preporučuje kao usvajanje jednog zdravog načina života,
a naročito pred ulazak u procese inseminacije, veštačke oplodnje, kao i planiranja prirodnog začeća.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

ISHRANA U TRUDNOĆI

Hormonski status nije jedina velika promena koja se odvija u organizmu u toku trudnoće,
promene u metabolizmu su podjednako intenzivne i drastične.

Metabolizam buduće majke u potpunosti menja način na koji se hranjive materije apsorbuju,
vare i – skladište.

Određena grupa namirnica koja inače ne pravi masne naslage, u ovom periodu postaje
najzaslužnija za taloženje suvišnih kilograma – to su one namirnice koje nisu potrebne
za razvoj ploda, koje se unose iz uverenja da
„treba jesti za dvoje“, „treba jesti sve što nam se jede i koliko nam se jede…“

Nije baš tako.

Ishrana u trudnoći treba da bude odabranije i kontrolisanija nego ikada!

Ishrana u trudnoći se kreira tako da prati razvoj ploda i daje mu vrstu hranjivih
sastojaka koja mu je potrebna u određenoj fazi. Svaka razvojna faza ploda traži
unos drugačijih vrsta namirnica. Na takav način, buduća beba dobija sve što joj je
potrebno pa ne mora da iscrpljuje zalihe iz majčinog organizma, a majka unosi
ono što je potrebno, u količini koja je potrebna, beba raste
a majčina krvna slika i izgled tela ostaju netaknuti.

Ishrana u trudnoći osim o plodu, vodi računa o zdravlju majke, prvenstveno imunitetu,
krvnoj slici, nivou energije, ali i raspoloženju majke. Određeni način kombinovanja i uzimanja
namirnica u pravo vreme obezbeđuje majci stabilno i vedro raspoloženje, veće uživanje
u ovoj životnoj fazi i neopterećen odnos sa okolinom.

Ishrana u trudnoći je veoma važna i zbog perioda nakon rođenja deteta.
Istraživanja su pokazala da u toj novoj fazi žene koje su zadovoljne svojim telom,
mogu na mnogo pozitivniji, lepši, raspoloženiji način da se posvete bebi i partneru.

Žena zadovoljna sobom je srećna žena, a kada je majka srećna – i beba je srećna.

PROGRAM MRŠAVLJENJA POSLE TRUDNOĆE

 

Hormonski status nije jedina velika promena koja se odvija u organizmu u toku trudnoće i
nekoliko meseci posle nje – promene u metabolizmu su podjednako intenzivne i drastične.

Metabolizam buduće majke pronalazi načine da plodu obezbedi sve što mu je potrebno. Zbog
toga se u potpunosti menja način na koji se hranjive materije apsorbuju, vare i – skladište.

Malo koja žena je nažalost na pravi način upućena u to.

Određena grupa namirnica koja inače ne pravi masne naslage u ovom periodu postaje
najzaslužnija za taloženje viška kilograma. Klasične dijete su često kontraproduktivne jer se
baziraju baš na ovim namirnicama.

Program mršavljenja posle trudnoće na prvom mestu treba da sadrži:

– sve što je potrebno za zdravo dojenje (ukoliko ga ima),

– da obezbedi majci izuzetno visok nivo energije koji je potreban u postporođajnom periodu,

– da regeneriše krvnu sliku,

– da bude dobro izbalansiran,koncipiran, prilagođen pojedincu, da opravda sve
gorenavedeno i i usput spusti kilažu, celulit i izbaci višak tečnosti.

Program mršavljenja posle trudnoće polazi od detaljne analize tela metodama kvantne
medicine, trenutnog stanja, ciljeva i potpuno se prilagođava pojedincu.

KVANTNA ISHRANA NA ŠEJKOVIMA

U našim crevima se nalazi CHS – crevni hormonalni sistem koji svojim hormonima
komunicira sa hipotalamusom. Sve nečistoće koje taložimo tako direktno šalju poruku umora,
apatije, bezvoljnosti, nervoze, razdražljivosti, malaksalosti, hronične glavobolje…i pogoršavaju
svako hronično obolenje.

Čist organizam utiče na koncentraciju, raspoloženje, celulit, kilograme, kondiciju, imunitet,
metabolizam, plodnost, potenciju…

Ishrana na šejkovima se kreira individualno.

Osnove:

 

 • -Šejkovi sadrže od 9-18 pretežno kvantnih namirnica koje su lako dostupne i finansijski nezahtevne
 • -Šejkovi su zasitni i hranjivi i koncipirani tako da se ne javlja osećaj gladi
 • -Šejkovi su jednostavni za pripremu i laki za nošenje na posao ili put
 • -Šejkovi su apsolutno zdravi, ne zbunjuju metabolizam kao ishrana sokovima, i uvek mogu zameniti obrok.

Zašto ishrana na šejkovima a ne sokovima?

 

 • -Žvakanje je izuzetno važna faza varenja jer se kroz pljuvačne žlezde, u toku žvakanja jedan deo energije
  odmah odvodi do mozga i daje prve signale sitosti i trenutnu energiju.
 • -Kroz čin žvakanja kroz pljuvačne žlezde pročišćava se krv i podstiče prirodna detoksikacija organizma.
 • -Šejkovi inspirišu želudačne sokove što je veoma važno za drugu fazu apsorpcije
  hranjivih sastojaka – sa sokovima se to ne događa.
 • -Količina šejka je jednaka količini obroka na koju je želudac navikao, ne širi ga, zbog čega posle ishrane
  sokovima obroci često postaju obilniji. Količina soka na ishrni sokovima je često 5 dl i više, a šejkova 2-4 dl.
 • -Šejkovi po hranjivosti i sitosti zamenjuju obrok u dovoljnoj meri da se održi normalan metabolički ritam doručak-ručak-večera.
 • -Ishrana šejkovima ne predstavlja šok po organizam i metabolizam. Sokovi predstavljaju Posle ishrane sokovima,
  metabolizamima tendenciju da se uspori tj zadržava i skladišti u mast što više unešene hrane, sokovi nisu hrana,
  organizam ih tumači kao gladovanje i stvara rezerve za slučaj da ponovo dođe do apstinencije od hrane.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima. To je ključno za
podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela, obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja, a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju u
razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

KVANTNA ISHRANA KOD INSULINSKE REZISTENCIJE

Ključne tačke programa:

 • Stabilizovati energiju u toku celog dana: izbalansirati koja vrste hrane u kojoj količini i kojoj
  kombinaciji se uzima, i u koje doba dana. Kada je energija u toku dana ravna, stabilna,
  onda je organizam ne dopunjava iscrpljivanjem hormona što kao posledicu ima nagle
  skokove i padove šećera. Inače, ovo je jedan od najčešćih uzroka nastanka insulinske rezistencije.
 • Kreiranje jelovnika
 • Edukacija o GI namirnicama i načinu ishrane po završetku programa

Kvantna ishrana kod insulinske rezistencije polazi od analiza dobijenih metodama kvantne medicine:

– uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,

– intolerancije, alergije,

– krvnu sliku,

– stanje metabolizma,

– sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane.

Kvantna ishrana kod insulinske rezistencije se kreira individualno, za sve uzraste i oba pola.

 

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

ONLINE

Svi programi Transformativnog nutricionizma se uspešno sprovode posredstvom video poziva, mejlova i brze komunikacije porukama.

Koriste se aplikacije: Skype, Viber, Messenger, Facebook, WhatsApp, Mail i Gmail.

Ova mogućnost čini Transformativni nutricionizam dostupnim za svakoga, i omogućava čak i klijentima iz Beograda da neke lične konsultacije zamene konsultacijama online.

Osim toga što se pokazalo kao značajna ušteda vremena, ova opcija omogućava da se redovne konsultacije održe u ranijim ili kasnijim časovima nego što je standardno radno vreme.

Kako funkcioniše?

Transformativni nutricionizam Online počinje prvim kontaktom putem poruke ili mejla kada se ugorava termin za prvu online konsultaciju.

U dogovoru sa nutricionistom do tada se vodi dnevnik ishrane, odrađuju potrebne analize i popunjava nekoliko upitnika putem mejla.

Prve konsultacije traju 60 minuta.

Tada se razrađuje cilj i analiziraju faze koje nutricionista predlaže.

Pravi se zajednički dogovor oko svega – od načina komunikacije, učestalosti konsultacija pa do najsitnijih detalja potrebnih za realizaciju.

Jelovnici za klijente iz inostranstva se koncipiraju u skladu sa namirnicama koje su dostupne u datom gradu/državi/kontinentu.

Posećujemo sajtove hipermarketa, restorana, menzi u kojima se klijent snabdeva ili hrani, vodimo računa o radnom vremenu i navikama u datoj državi i kreiramo dostupne i lako primenjive jelovnike koji lako postaju način života gde god da se nalazimo.

Transformativni nutricionizam online do sada je uspešno transformisao tela, zdravlje i živote na desetine klijenata iz Beča, Ciriha, Berlina..Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske… ali i gradova širom naše zemlje – Novi Sad, Novi Pazar, Vršac, Obrenovac, Subotica, Kragujevac…

Jer, kada srušimo unutrašnje granice – granice ne postoje.

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT

 

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT se zasniva na nutricionizmu, kvantnoj medicini i najefikasnijim metodama ličnog razvoja.

Cilj je da svako ko prođe kroz program reši destruktivnu povezanost psihe i emocija sa hranom, postigne kilažu koju smatra idealnom, poboljša zdravlje, otkrije kako da unapredi oblasti života sa kojima nije zadovoljan, nauči kako treba da se hrani dalje…i što je najvažnije – Transformiše svoje telo, odnos prema sebi i odvaži se na hrabre životne promene.

Sastoji se iz 6 koraka koji se oblikuju prema ličnoj priči i ciljevima svakog pojedinca.

Ne postoji univerzalno rešenje – rešenja ima koliko nas ima.

KVANTNA DETOKSIKACIJA ORGANIZMA

Detoksikacija je uvek preporučljiva ne samo zbog zdravlja nego i zato što je čišćenje creva
psihosomatski vezano za izbacivanje nagomilanog stresa ali i potisnutih osećanja, trauma,
nerešenih „stvari“ sa sobom i okolinom…

Kvantna detoksikacija polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine
što obuhvata:

 • -uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,
 • -udeo masti, vode, proteina u telu,
 • -intolerancije, alergije,
 • -krvnu sliku,
 • -stanje metabolizma,
 • -i konačno – sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane
  (nekoga naprimer goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).

 

Na osnovu toga se individualno krera program detoksikacije.

On se sastoji od nekoliko faza.

Neke od tih faza mogu biti i ishrana sokovima, ishrana šejkovima kao i različite
kombinacije sa hidrokolon terapijom i kvantnim terapijama samog metabolizma.

Koliko će faza biti, kako će izgledati, koliko će trajati…zavisi od svakog pojedinca,
njegovog stanja – i ciljeva.

Program Kvantne detoksikacije organizma kreira prilagođen program detoksikacije za svakoga.

Ne postoji univerzalno rešenje, rešenja ima koliko nas ima.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu
dimenziju u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

 

INDIVIDUALNI PROGRAM ZA MUŠKARCE

Program uzima u obzir:

 • radno vreme (broj i raspored radnih sati)
 • prirodu posla (sedalački ili fizički aktivan)
 • ritam spavanja
 • mogućnost nabavljanja i pripreme obroka
 • sportske aktivnosti
 • dosadašnje prehrambene navike
 • i ciljeve.

Polazi od informacija i analiza metodama kvantne medicine:

 • godine, visina, telesna masa
 • porodična i lična anamneza (istorija bitnijih obolenja i hronična stanja)
 • udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • krvne slike,
 • zatrovanost (intoksikacija ) organizma,
 • stanje metabolizma,
 • sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer je to hrana koja nas najviše goji.

Pravi se potpuno individualan koncept ishrane.
Kod nekoga promene u ishrani treba uvoditi polako, kod nekoga je najbolje „restartovati“ prehrambene navike odjednom.
Najbitnije je da se ishrana uklopi u svakodnevnicu a ne obrnuto, i da lako postane novi način života – primenjivo, jednostavno i efikasno.

PORODIČNI PROGRAM

Porodični program podrazumeva pravljenja koncepta ishrane za sve članove porodice.

Težište je u pripremanju obroka na jednostavan i efikasan način, tako da se veoma lako
može prilagoditi svakom članu.

Porodični program vodi računa o ritmu, obavezama, potrebama i ciljevima svakog člana.

Prvo se vrši detaljan intervju svih, potom analize organizma metodama kvantne medicine,
porodične navike, okolnosti… a onda se kreira odgovarajući program.

Ovaj program nema rok trajanja – on predstavlja način ishrane, života i vid edukacije kako
članovi domaćinstva treba da se hrane nadalje.

PRELAZAK NA VEGANSKU I VEGETARIJANSKU ISHRANU

Prelazak na biljnu ishranu nije nimalo bezazlena niti naivna odluka, čak šta više – može biti
opasna po zdravlje i ostaviti dramatične posledice po metabolizam. Sa druge strane – može
poboljšati kvalitet svakog segmenta našeg života, i to je odgovorna tvrdnja bez imalo
preterivanja, svako ko je na biljnoj ishrani sigurno je zastupa.

Pravilan prelazak na biljnu ishranu zahteva metaboličku pripremu, psihološku pripremu i
znanja o načinu spremanja, konzumiranja, i kombinovanja namirnica.

Jedan metabolički ciklus traje 21 dan i toliko je uvek potrebno da budemo dosledni u nekoj
novoj prehrambenoj navici da bi naš organizam počeo da joj se prilagođava – menja enzime,
aktivira varenje, memoriše vreme obroka…

Idealno uvođenje u novi način ishrane traje 1,2 ili 3 metabolička ciklusa što zavisi
od trenutnog stanja pojedinca.

Prelazak na vegansku i vegetarijansku ishranu se zasniva na:

PRVO:

Detaljna analiza tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

  • sklonosti metabolizma da sporije ili brže vari određenu vrstu hrane (nekoga naprimer
   goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).
  • intolerancije, alergije,
  • krvnu sliku.

DRUGO

Primena tehnika i metoda radi utvrđivanja:

   • dosadašnjih navika,
   • psihosomatskih faktora,
   • motiva za promene,
   • mogućnosti da se ishrana sprovodi na kvalitetan i odgovoran način.

Na osnovu toga se kreira koncept prelaska na biljnu ishranu, potpuno prilagođen pojedincu.

Biljna ishrana nije pravo rešenje za svakoga, u svakoj životnoj fazi. Ali je idealno.

 

KVANTNA ISHRANA KOD ENDOMETRIOZE

Kvantna ishrane kod endometrioze polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine:

 • Nivo zatrovanosti, intoksikacije organizma
 • Intolerancije, alergije
 • Krvna slika
 • Udeo mast, vode, šećera u organizmu
 • Sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer upravo ta hrana ima potencijal da izaziva
  zapaljenske procese. Inače, to je hrana za koju prepoznajemo da nas goji, da nam se „lepi“.

Kvantna ishrana kod endometrioze se prilagođava svakom pojedincu i kreira potpuno individualno.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

KVANTNA ISHRANA ZA POBOLJŠANJE PLODNOSTI
Kvantna ishrana polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

 • krvnu sliku,
 • hormone i uzroke poremećaja,
 • uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma, kao i udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • stanje metabolizma,
 • i sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane – važno zbog stvaranja antitela.

Koncept ishrane se kreira potpuno individualno, u skladu sa obavezama, sportskim aktivnostima, zdravstvenim stanjem,
mogućnosti pripreme /kupovina / nošenja obroka…

Kvantna ishrana za poboljšanje plodnosti se preporučuje kao usvajanje jednog zdravog načina života,
a naročito pred ulazak u procese inseminacije, veštačke oplodnje, kao i planiranja prirodnog začeća.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

ISHRANA U TRUDNOĆI

Hormonski status nije jedina velika promena koja se odvija u organizmu u toku trudnoće,
promene u metabolizmu su podjednako intenzivne i drastične.

Metabolizam buduće majke u potpunosti menja način na koji se hranjive materije apsorbuju,
vare i – skladište.

Određena grupa namirnica koja inače ne pravi masne naslage, u ovom periodu postaje
najzaslužnija za taloženje suvišnih kilograma – to su one namirnice koje nisu potrebne
za razvoj ploda, koje se unose iz uverenja da
„treba jesti za dvoje“, „treba jesti sve što nam se jede i koliko nam se jede…“

Nije baš tako.

Ishrana u trudnoći treba da bude odabranije i kontrolisanija nego ikada!

Ishrana u trudnoći se kreira tako da prati razvoj ploda i daje mu vrstu hranjivih
sastojaka koja mu je potrebna u određenoj fazi. Svaka razvojna faza ploda traži
unos drugačijih vrsta namirnica. Na takav način, buduća beba dobija sve što joj je
potrebno pa ne mora da iscrpljuje zalihe iz majčinog organizma, a majka unosi
ono što je potrebno, u količini koja je potrebna, beba raste
a majčina krvna slika i izgled tela ostaju netaknuti.

Ishrana u trudnoći osim o plodu, vodi računa o zdravlju majke, prvenstveno imunitetu,
krvnoj slici, nivou energije, ali i raspoloženju majke. Određeni način kombinovanja i uzimanja
namirnica u pravo vreme obezbeđuje majci stabilno i vedro raspoloženje, veće uživanje
u ovoj životnoj fazi i neopterećen odnos sa okolinom.

Ishrana u trudnoći je veoma važna i zbog perioda nakon rođenja deteta.
Istraživanja su pokazala da u toj novoj fazi žene koje su zadovoljne svojim telom,
mogu na mnogo pozitivniji, lepši, raspoloženiji način da se posvete bebi i partneru.

Žena zadovoljna sobom je srećna žena, a kada je majka srećna – i beba je srećna.

PROGRAM MRŠAVLJENJA POSLE TRUDNOĆE

 

Hormonski status nije jedina velika promena koja se odvija u organizmu u toku trudnoće i
nekoliko meseci posle nje – promene u metabolizmu su podjednako intenzivne i drastične.

Metabolizam buduće majke pronalazi načine da plodu obezbedi sve što mu je potrebno. Zbog
toga se u potpunosti menja način na koji se hranjive materije apsorbuju, vare i – skladište.

Malo koja žena je nažalost na pravi način upućena u to.

Određena grupa namirnica koja inače ne pravi masne naslage u ovom periodu postaje
najzaslužnija za taloženje viška kilograma. Klasične dijete su često kontraproduktivne jer se
baziraju baš na ovim namirnicama.

Program mršavljenja posle trudnoće na prvom mestu treba da sadrži:

– sve što je potrebno za zdravo dojenje (ukoliko ga ima),

– da obezbedi majci izuzetno visok nivo energije koji je potreban u postporođajnom periodu,

– da regeneriše krvnu sliku,

– da bude dobro izbalansiran,koncipiran, prilagođen pojedincu, da opravda sve
gorenavedeno i i usput spusti kilažu, celulit i izbaci višak tečnosti.

Program mršavljenja posle trudnoće polazi od detaljne analize tela metodama kvantne
medicine, trenutnog stanja, ciljeva i potpuno se prilagođava pojedincu.

KVANTNA ISHRANA NA ŠEJKOVIMA

U našim crevima se nalazi CHS – crevni hormonalni sistem koji svojim hormonima
komunicira sa hipotalamusom. Sve nečistoće koje taložimo tako direktno šalju poruku umora,
apatije, bezvoljnosti, nervoze, razdražljivosti, malaksalosti, hronične glavobolje…i pogoršavaju
svako hronično obolenje.

Čist organizam utiče na koncentraciju, raspoloženje, celulit, kilograme, kondiciju, imunitet,
metabolizam, plodnost, potenciju…

Ishrana na šejkovima se kreira individualno.

Osnove:

 

 • -Šejkovi sadrže od 9-18 pretežno kvantnih namirnica koje su lako dostupne i finansijski nezahtevne
 • -Šejkovi su zasitni i hranjivi i koncipirani tako da se ne javlja osećaj gladi
 • -Šejkovi su jednostavni za pripremu i laki za nošenje na posao ili put
 • -Šejkovi su apsolutno zdravi, ne zbunjuju metabolizam kao ishrana sokovima, i uvek mogu zameniti obrok.

Zašto ishrana na šejkovima a ne sokovima?

 

 • -Žvakanje je izuzetno važna faza varenja jer se kroz pljuvačne žlezde, u toku žvakanja jedan deo energije
  odmah odvodi do mozga i daje prve signale sitosti i trenutnu energiju.
 • -Kroz čin žvakanja kroz pljuvačne žlezde pročišćava se krv i podstiče prirodna detoksikacija organizma.
 • -Šejkovi inspirišu želudačne sokove što je veoma važno za drugu fazu apsorpcije
  hranjivih sastojaka – sa sokovima se to ne događa.
 • -Količina šejka je jednaka količini obroka na koju je želudac navikao, ne širi ga, zbog čega posle ishrane
  sokovima obroci često postaju obilniji. Količina soka na ishrni sokovima je često 5 dl i više, a šejkova 2-4 dl.
 • -Šejkovi po hranjivosti i sitosti zamenjuju obrok u dovoljnoj meri da se održi normalan metabolički ritam doručak-ručak-večera.
 • -Ishrana šejkovima ne predstavlja šok po organizam i metabolizam. Sokovi predstavljaju Posle ishrane sokovima,
  metabolizamima tendenciju da se uspori tj zadržava i skladišti u mast što više unešene hrane, sokovi nisu hrana,
  organizam ih tumači kao gladovanje i stvara rezerve za slučaj da ponovo dođe do apstinencije od hrane.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima. To je ključno za
podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela, obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja, a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju u
razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

KVANTNA ISHRANA KOD INSULINSKE REZISTENCIJE

Ključne tačke programa:

 • Stabilizovati energiju u toku celog dana: izbalansirati koja vrste hrane u kojoj količini i kojoj
  kombinaciji se uzima, i u koje doba dana. Kada je energija u toku dana ravna, stabilna,
  onda je organizam ne dopunjava iscrpljivanjem hormona što kao posledicu ima nagle
  skokove i padove šećera. Inače, ovo je jedan od najčešćih uzroka nastanka insulinske rezistencije.
 • Kreiranje jelovnika
 • Edukacija o GI namirnicama i načinu ishrane po završetku programa

Kvantna ishrana kod insulinske rezistencije polazi od analiza dobijenih metodama kvantne medicine:

– uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,

– intolerancije, alergije,

– krvnu sliku,

– stanje metabolizma,

– sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane.

Kvantna ishrana kod insulinske rezistencije se kreira individualno, za sve uzraste i oba pola.

 

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.