22jan

Svaki deo našeg metabolizma je vezan za određeno energetsko središte u našem telu.

Donji deo debelog creva je naša sloboda da izrazimo svoju kreatvnost, ličnost, da ponašanjem pokazujemo svoje stavove, i izbacujemo potisnuta osećanja.
Tu je takođe i centar za seksualnost.

Gornji deo debelog creva i kraj tankog su mesta porodičnog mira ili nemira, mogućnosti da otpustimo ljude iz života ili ih sačuvamo, i osećaj stabilnosti u okruženju.

U predelu želuca i creva je varenje životnih informacija i postavljanje u odnosu na njih.

Žvakanje je imitacija govora i zato kada prećutkujemo osećanja često imitiramo njihovo izgovaranje upravo nepotrebnim unosom hrane.

Izbor hrane na tanjiru je ogledalo odnosa prema sebi, kako sebe doživljavamo, i šta želimo da kompenzujemo ukusom i mirisom zalogaja.

METABOLIZAM JE DEO PSIHO – EMOCIONALNOG BALANSA. IDEALNO RADI KADA SMO U MIRU SA SOBOM I HRABRI U ČUVANJU TOG STANJA. TADA BIRAMO HRANU U SKLADU SA SVOJIM DOBROM I VARIMO JE SA LAKOĆOM.

Psiho – emocionalni disbalans remeti varenje i metabolizam, a potom taj poremećaj dovodi fizičko stanje u poremećaj, što postaje uzrok dubljeg psiho – emocionalnog disbalansa…I TAKO SE ULAZI U ZAčARANI KRUG.

Put uspostavljanja holisticki dobrog stanja je individualan. Nekada treba poceti od creva, nekada od glave, a nekada – od duše.