21dec

Sva nasleđa naših starih treba posmatrati na mudriji način. Oni su živeli u skladu sa prirodom, osećali je, i verovali procesima u telu koji su se prirodno vodili njenim zakonima.

Ako pogledamo širu sliku njihovih navika videli bismo da su oni zapravo sprovodili sve principe balansa. Period posta je tako detoksikacija, period mrsa snaženje imuniteta…Ove faze su se nadopunjavale i jedna drugu odobravale i omogućavale.

Ovaj zimski post nosio je sa sobom oduvek i jednu posebnu dimenziju. U tom periodu godine ljudi su se „povlačili“ sa poljskih radova i samim tim intenzivnih kontakata sa drugim ljudima. Hladnoća ih je uvlačila u domove, u mir… i bila pogodno tle za različita razmišljanja, od sumiranja prethodne godine, do planova za nove, pa sve do unutrašnjih preispitivanja.

I danas je post upravo to. Ne mora neminovno imati versku notu, bitno je da poseduje neku našu.

Vreme se možda izmenilo, ali suština je ostala ista i zauvek će. Mi isti, i dalje živimo u istoj prirodi. Promenilo se to što smo prestali da joj verujemo i da se prepustimo.

Sve ono za čime tako neumoljivo tragamo – zdravlje, lepota, ljubav, lični mir – ona to već zna.

Za najveće mudrosti nekada je dovoljno samo da malo zastanemo… i naravno, spremamo neka divna posna jela 😉