22dec

Ishrana nikada nije bila moj posao. Balans jeste. Fizičko telo kao deo tog balansa – jeste.
Sve u našem biću varira između pozitivnog i negativnog ekstrema, plusa i minusa – udah, izdah.. san i budnost…anabolizam i katabolizam…treptaj… rad srca…
Balans je sredina – jednaka mera oba polariteta.Sredina između plusa i minusa, ravnoteža umesto ushićenja, mir umesto nemira, i večita mudrost u odabiru onoga šta je zaista bitno.
Aktivirati slabo, ublažiti jako. Obložiti oštro, ojačati premekano..U SVOJIM MISLIMA, EMOCIJAMA, I TELU.
Izbalansirana ishrana je nenametljiva našem telu. Ne daje brzu i ekstremnu energiju, unosi se redovno, adekvatno i staloženo.
Spaja unos i evakuaciju hrane – plus i minus. Njena svrha je tačno na sredini – ishrana tela.
Ona sadrži sve šta nam je potrebno, u meri u kojj nam je potrebno i …samo teče.
To čini fizički balans, i samo je deo naše holističke celine.
Nema svrhe menjati jelovnik ukoliko ne uviđamo dubinu uloge koju hrana ima. Ona balansira jedan deo našeg holističkog bića.

Cela priča o našem psiho -emocionalno – fizičko – energetskom balansu je ispričana mnogo pre nas.
Ona je bukvar prirode čiji smo večiti učenici. Ona nas uči ravnoteži kroz smenu godišnjih doba, dana i noći, plime i oseke… i kroz odnose zemlje, vode, vazduha i vatre.
Na svojoj koži nas uči da glad za bilo kojom vrstom moći uništava sve zdravoi plodno jer, gde god smo pokorili prirodu posejali smo pustoš i haos. Disbalans.
Priča o balansu je zaista starija od nas, pa ipak svi je nosimo duboko u sebi. Trenutak začeća njena je najveća potvrda i magija. To je trenutak našeg najvećeg sjaja , a onda ga gubimo lutajući po besmislenim vrednostima.
Nema veće moći od balansa, niti veće snage od one koja proističe iz njega.
Nema snažnijeg opisa jedne ličnosti nego što je taj, niti težeg puta.
Balans je velikim delom odricanje – ali samo dok ne shvatimo šta dobijamo.