10sep

„Ishrana treba da poteče našim venama kao ljubav, energija i snaga – da postane deo naše ličnosti i saživi se sa svakom našom niti.“