10sep

Verica Đokic

„Nijedan recept ne opušta stomak kao opraštanje,
Nijedna dijeta ne balansira obroke kao lični mir,
Nema detoksikacije koja čisti telo više nego izbacivanje potisnutih osećanja“

10sep

Verica Đokic

„Mi jesmo ono što jedemo,
i ono što jedemo nesumnjivo
govori o nama“

10sep

Verica Đokic

„Uloga ishrane je da pojača vezu
izmedju naših misli, osećanja i tela.“

10sep

Verica Đokic

„Ishrana treba da poteče našim venama kao ljubav, energija i snaga – da postane deo naše ličnosti i saživi se sa svakom našom niti.“