TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

ONLINE

Svi programi Transformativnog nutricionizma se uspešno sprovode posredstvom video poziva, mejlova i brze komunikacije porukama.

Koriste se aplikacije: Skype, Viber, Messenger, Facebook, WhatsApp, Mail i Gmail.

Ova mogućnost čini Transformativni nutricionizam dostupnim za svakoga, i omogućava čak i klijentima iz Beograda da neke lične konsultacije zamene konsultacijama online.

Osim toga što se pokazalo kao značajna ušteda vremena, ova opcija omogućava da se redovne konsultacije održe u ranijim ili kasnijim časovima nego što je standardno radno vreme.

Kako funkcioniše?

Transformativni nutricionizam Online počinje prvim kontaktom putem poruke ili mejla kada se ugorava termin za prvu online konsultaciju.

U dogovoru sa nutricionistom do tada se vodi dnevnik ishrane, odrađuju potrebne analize i popunjava nekoliko upitnika putem mejla.

Prve konsultacije traju 60 minuta.

Tada se razrađuje cilj i analiziraju faze koje nutricionista predlaže.

Pravi se zajednički dogovor oko svega – od načina komunikacije, učestalosti konsultacija pa do najsitnijih detalja potrebnih za realizaciju.

Jelovnici za klijente iz inostranstva se koncipiraju u skladu sa namirnicama koje su dostupne u datom gradu/državi/kontinentu.

Posećujemo sajtove hipermarketa, restorana, menzi u kojima se klijent snabdeva ili hrani, vodimo računa o radnom vremenu i navikama u datoj državi i kreiramo dostupne i lako primenjive jelovnike koji lako postaju način života gde god da se nalazimo.

Transformativni nutricionizam online do sada je uspešno transformisao tela, zdravlje i živote na desetine klijenata iz Beča, Ciriha, Berlina..Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske… ali i gradova širom naše zemlje – Novi Sad, Novi Pazar, Vršac, Obrenovac, Subotica, Kragujevac…

Jer, kada srušimo unutrašnje granice – granice ne postoje.

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT

 

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT se zasniva na nutricionizmu, kvantnoj medicini i najefikasnijim metodama ličnog razvoja.

Cilj je da svako ko prođe kroz program reši destruktivnu povezanost psihe i emocija sa hranom, postigne kilažu koju smatra idealnom, poboljša zdravlje, otkrije kako da unapredi oblasti života sa kojima nije zadovoljan, nauči kako treba da se hrani dalje…i što je najvažnije – Transformiše svoje telo, odnos prema sebi i odvaži se na hrabre životne promene.

Sastoji se iz 6 koraka koji se oblikuju prema ličnoj priči i ciljevima svakog pojedinca.

Ne postoji univerzalno rešenje – rešenja ima koliko nas ima.

KVANTNA DETOKSIKACIJA ORGANIZMA

Detoksikacija je uvek preporučljiva ne samo zbog zdravlja nego i zato što je čišćenje creva
psihosomatski vezano za izbacivanje nagomilanog stresa ali i potisnutih osećanja, trauma,
nerešenih „stvari“ sa sobom i okolinom…

Kvantna detoksikacija polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine
što obuhvata:

 • -uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,
 • -udeo masti, vode, proteina u telu,
 • -intolerancije, alergije,
 • -krvnu sliku,
 • -stanje metabolizma,
 • -i konačno – sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane
  (nekoga naprimer goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).

 

Na osnovu toga se individualno krera program detoksikacije.

On se sastoji od nekoliko faza.

Neke od tih faza mogu biti i ishrana sokovima, ishrana šejkovima kao i različite
kombinacije sa hidrokolon terapijom i kvantnim terapijama samog metabolizma.

Koliko će faza biti, kako će izgledati, koliko će trajati…zavisi od svakog pojedinca,
njegovog stanja – i ciljeva.

Program Kvantne detoksikacije organizma kreira prilagođen program detoksikacije za svakoga.

Ne postoji univerzalno rešenje, rešenja ima koliko nas ima.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu
dimenziju u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

 

INDIVIDUALNI PROGRAM ZA MUŠKARCE

Program uzima u obzir:

 • radno vreme (broj i raspored radnih sati)
 • prirodu posla (sedalački ili fizički aktivan)
 • ritam spavanja
 • mogućnost nabavljanja i pripreme obroka
 • sportske aktivnosti
 • dosadašnje prehrambene navike
 • i ciljeve.

Polazi od informacija i analiza metodama kvantne medicine:

 • godine, visina, telesna masa
 • porodična i lična anamneza (istorija bitnijih obolenja i hronična stanja)
 • udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • krvne slike,
 • zatrovanost (intoksikacija ) organizma,
 • stanje metabolizma,
 • sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer je to hrana koja nas najviše goji.

Pravi se potpuno individualan koncept ishrane.
Kod nekoga promene u ishrani treba uvoditi polako, kod nekoga je najbolje „restartovati“ prehrambene navike odjednom.
Najbitnije je da se ishrana uklopi u svakodnevnicu a ne obrnuto, i da lako postane novi način života – primenjivo, jednostavno i efikasno.

PORODIČNI PROGRAM

Porodični program podrazumeva pravljenja koncepta ishrane za sve članove porodice.

Težište je u pripremanju obroka na jednostavan i efikasan način, tako da se veoma lako
može prilagoditi svakom članu.

Porodični program vodi računa o ritmu, obavezama, potrebama i ciljevima svakog člana.

Prvo se vrši detaljan intervju svih, potom analize organizma metodama kvantne medicine,
porodične navike, okolnosti… a onda se kreira odgovarajući program.

Ovaj program nema rok trajanja – on predstavlja način ishrane, života i vid edukacije kako
članovi domaćinstva treba da se hrane nadalje.

PRELAZAK NA VEGANSKU I VEGETARIJANSKU ISHRANU

Prelazak na biljnu ishranu nije nimalo bezazlena niti naivna odluka, čak šta više – može biti
opasna po zdravlje i ostaviti dramatične posledice po metabolizam. Sa druge strane – može
poboljšati kvalitet svakog segmenta našeg života, i to je odgovorna tvrdnja bez imalo
preterivanja, svako ko je na biljnoj ishrani sigurno je zastupa.

Pravilan prelazak na biljnu ishranu zahteva metaboličku pripremu, psihološku pripremu i
znanja o načinu spremanja, konzumiranja, i kombinovanja namirnica.

Jedan metabolički ciklus traje 21 dan i toliko je uvek potrebno da budemo dosledni u nekoj
novoj prehrambenoj navici da bi naš organizam počeo da joj se prilagođava – menja enzime,
aktivira varenje, memoriše vreme obroka…

Idealno uvođenje u novi način ishrane traje 1,2 ili 3 metabolička ciklusa što zavisi
od trenutnog stanja pojedinca.

Prelazak na vegansku i vegetarijansku ishranu se zasniva na:

PRVO:

Detaljna analiza tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

  • sklonosti metabolizma da sporije ili brže vari određenu vrstu hrane (nekoga naprimer
   goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).
  • intolerancije, alergije,
  • krvnu sliku.

DRUGO

Primena tehnika i metoda radi utvrđivanja:

   • dosadašnjih navika,
   • psihosomatskih faktora,
   • motiva za promene,
   • mogućnosti da se ishrana sprovodi na kvalitetan i odgovoran način.

Na osnovu toga se kreira koncept prelaska na biljnu ishranu, potpuno prilagođen pojedincu.

Biljna ishrana nije pravo rešenje za svakoga, u svakoj životnoj fazi. Ali je idealno.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

ONLINE

Svi programi Transformativnog nutricionizma se uspešno sprovode posredstvom video poziva, mejlova i brze komunikacije porukama.

Koriste se aplikacije: Skype, Viber, Messenger, Facebook, WhatsApp, Mail i Gmail.

Ova mogućnost čini Transformativni nutricionizam dostupnim za svakoga, i omogućava čak i klijentima iz Beograda da neke lične konsultacije zamene konsultacijama online.

Osim toga što se pokazalo kao značajna ušteda vremena, ova opcija omogućava da se redovne konsultacije održe u ranijim ili kasnijim časovima nego što je standardno radno vreme.

Kako funkcioniše?

Transformativni nutricionizam Online počinje prvim kontaktom putem poruke ili mejla kada se ugorava termin za prvu online konsultaciju.

U dogovoru sa nutricionistom do tada se vodi dnevnik ishrane, odrađuju potrebne analize i popunjava nekoliko upitnika putem mejla.

Prve konsultacije traju 60 minuta.

Tada se razrađuje cilj i analiziraju faze koje nutricionista predlaže.

Pravi se zajednički dogovor oko svega – od načina komunikacije, učestalosti konsultacija pa do najsitnijih detalja potrebnih za realizaciju.

Jelovnici za klijente iz inostranstva se koncipiraju u skladu sa namirnicama koje su dostupne u datom gradu/državi/kontinentu.

Posećujemo sajtove hipermarketa, restorana, menzi u kojima se klijent snabdeva ili hrani, vodimo računa o radnom vremenu i navikama u datoj državi i kreiramo dostupne i lako primenjive jelovnike koji lako postaju način života gde god da se nalazimo.

Transformativni nutricionizam online do sada je uspešno transformisao tela, zdravlje i živote na desetine klijenata iz Beča, Ciriha, Berlina..Mađarske, Hrvatske, Slovenije, Republike Srpske… ali i gradova širom naše zemlje – Novi Sad, Novi Pazar, Vršac, Obrenovac, Subotica, Kragujevac…

Jer, kada srušimo unutrašnje granice – granice ne postoje.

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT

 

TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT se zasniva na nutricionizmu, kvantnoj medicini i najefikasnijim metodama ličnog razvoja.

Cilj je da svako ko prođe kroz program reši destruktivnu povezanost psihe i emocija sa hranom, postigne kilažu koju smatra idealnom, poboljša zdravlje, otkrije kako da unapredi oblasti života sa kojima nije zadovoljan, nauči kako treba da se hrani dalje…i što je najvažnije – Transformiše svoje telo, odnos prema sebi i odvaži se na hrabre životne promene.

Sastoji se iz 6 koraka koji se oblikuju prema ličnoj priči i ciljevima svakog pojedinca.

Ne postoji univerzalno rešenje – rešenja ima koliko nas ima.

KVANTNA DETOKSIKACIJA ORGANIZMA

Detoksikacija je uvek preporučljiva ne samo zbog zdravlja nego i zato što je čišćenje creva
psihosomatski vezano za izbacivanje nagomilanog stresa ali i potisnutih osećanja, trauma,
nerešenih „stvari“ sa sobom i okolinom…

Kvantna detoksikacija polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine
što obuhvata:

 • -uvid u zatrovanost (intoksikaciju ) organizma,
 • -udeo masti, vode, proteina u telu,
 • -intolerancije, alergije,
 • -krvnu sliku,
 • -stanje metabolizma,
 • -i konačno – sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane
  (nekoga naprimer goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).

 

Na osnovu toga se individualno krera program detoksikacije.

On se sastoji od nekoliko faza.

Neke od tih faza mogu biti i ishrana sokovima, ishrana šejkovima kao i različite
kombinacije sa hidrokolon terapijom i kvantnim terapijama samog metabolizma.

Koliko će faza biti, kako će izgledati, koliko će trajati…zavisi od svakog pojedinca,
njegovog stanja – i ciljeva.

Program Kvantne detoksikacije organizma kreira prilagođen program detoksikacije za svakoga.

Ne postoji univerzalno rešenje, rešenja ima koliko nas ima.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu
dimenziju u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

 

INDIVIDUALNI PROGRAM ZA MUŠKARCE

Program uzima u obzir:

 • radno vreme (broj i raspored radnih sati)
 • prirodu posla (sedalački ili fizički aktivan)
 • ritam spavanja
 • mogućnost nabavljanja i pripreme obroka
 • sportske aktivnosti
 • dosadašnje prehrambene navike
 • i ciljeve.

Polazi od informacija i analiza metodama kvantne medicine:

 • godine, visina, telesna masa
 • porodična i lična anamneza (istorija bitnijih obolenja i hronična stanja)
 • udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • krvne slike,
 • zatrovanost (intoksikacija ) organizma,
 • stanje metabolizma,
 • sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer je to hrana koja nas najviše goji.

Pravi se potpuno individualan koncept ishrane.
Kod nekoga promene u ishrani treba uvoditi polako, kod nekoga je najbolje „restartovati“ prehrambene navike odjednom.
Najbitnije je da se ishrana uklopi u svakodnevnicu a ne obrnuto, i da lako postane novi način života – primenjivo, jednostavno i efikasno.

PORODIČNI PROGRAM

Porodični program podrazumeva pravljenja koncepta ishrane za sve članove porodice.

Težište je u pripremanju obroka na jednostavan i efikasan način, tako da se veoma lako
može prilagoditi svakom članu.

Porodični program vodi računa o ritmu, obavezama, potrebama i ciljevima svakog člana.

Prvo se vrši detaljan intervju svih, potom analize organizma metodama kvantne medicine,
porodične navike, okolnosti… a onda se kreira odgovarajući program.

Ovaj program nema rok trajanja – on predstavlja način ishrane, života i vid edukacije kako
članovi domaćinstva treba da se hrane nadalje.

PRELAZAK NA VEGANSKU I VEGETARIJANSKU ISHRANU

Prelazak na biljnu ishranu nije nimalo bezazlena niti naivna odluka, čak šta više – može biti
opasna po zdravlje i ostaviti dramatične posledice po metabolizam. Sa druge strane – može
poboljšati kvalitet svakog segmenta našeg života, i to je odgovorna tvrdnja bez imalo
preterivanja, svako ko je na biljnoj ishrani sigurno je zastupa.

Pravilan prelazak na biljnu ishranu zahteva metaboličku pripremu, psihološku pripremu i
znanja o načinu spremanja, konzumiranja, i kombinovanja namirnica.

Jedan metabolički ciklus traje 21 dan i toliko je uvek potrebno da budemo dosledni u nekoj
novoj prehrambenoj navici da bi naš organizam počeo da joj se prilagođava – menja enzime,
aktivira varenje, memoriše vreme obroka…

Idealno uvođenje u novi način ishrane traje 1,2 ili 3 metabolička ciklusa što zavisi
od trenutnog stanja pojedinca.

Prelazak na vegansku i vegetarijansku ishranu se zasniva na:

PRVO:

Detaljna analiza tela metodama kvantne medicine što obuhvata:

  • sklonosti metabolizma da sporije ili brže vari određenu vrstu hrane (nekoga naprimer
   goji više pecivo, nekoga slatkiši, nekoga masti…).
  • intolerancije, alergije,
  • krvnu sliku.

DRUGO

Primena tehnika i metoda radi utvrđivanja:

   • dosadašnjih navika,
   • psihosomatskih faktora,
   • motiva za promene,
   • mogućnosti da se ishrana sprovodi na kvalitetan i odgovoran način.

Na osnovu toga se kreira koncept prelaska na biljnu ishranu, potpuno prilagođen pojedincu.

Biljna ishrana nije pravo rešenje za svakoga, u svakoj životnoj fazi. Ali je idealno.