TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM  je inovativna nutricionistička platforma nastala na osnovu višegodišnje prakse, sveobuhvatnog obrazovanja i ličnog iskustva.

Zasniva se na Kvantnoj medicini, Ishrani i Psihosomatici.

 

Saznanje o povezanosti psihosomatskih uzroka sa kilogramima  otvorilo je potpuno novo poglavlje u razumevanju ishrane.

Paralelno, kvantna medicina je postavila tezu da čoveka treba posmatrati, lečiti  i hraniti kao sveobuhvatnu celinu fizičkog tela, psihe, emocija i energije. Time je,  (uz ozbiljno poštovanje i dopunu od strane konvencionalne medicine) postala jedan od temelja ove inovativne nutricionističke platforme koja prati zdravstvene i energetske potrebe čoveka 21. veka.

Verica Djokic

Konačno, pojam zdrave hrane počinje da se menja I obogaćuje novom paletom kvantnih namirnica. One su do sada bile prisutne u našoj ishrani u tragovima, bez pravih saznanja o njihovom bombastičnom dejstvu po imunitet, plodnost, vitkost i vitalnost.

 Rad sa ljudima je pokazao da način na koji se hranimo govori veoma precizno kako doživljavamo sebe, koliko smo zadovoljni okolnostima koje nas okružuju, kako se nosimo sa stresom…

 I zato je veoma važno da svoje telo i ishranu posmatramo mudrijim očima. 

verica djokic7

Kada odlučimo da rešimo ishranu jednom zauvek potrebno je da prepoznamo i rešimo ono destruktivno u nama zbog čega jedemo ono što znamo da nije dobro za nas

 

ili da jednostavno shvatimo zbog čega nam sopstveno zdravlje nije dovoljno visoko na listi prioriteta.

 

Borba sa unutrašnjim destruktivnim mehanizmima zbog kojih svesno ili nesvesno radimo protiv sebe, najvažniji je deo puta ka regulisanju ishrane.

To nijedna dijeta ne može da reši.

 

Kilogrami su samo posledica, vrh ledenog brega. I kao što se kuća ne gradi od krova tako se ni ishrana ne rešava od  sadržaja tanjira.

 

Ishrana je često vezana sa nerešenim porodičnim odnosima, potiskivanjem osećanja, nesigurnosti, manjak ljubavi prema sebi…ali I karakterom,  inteligencijom i psihom.

 

 

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM 

je inovativna nutricionistička platforma koja prati zdravstvene I energetske potrebe čoveka 21. veka.

Nastala je na osnovu višegodišnje prakse, sveobuhvatnog obrazovanja i ličnog iskustva.

 

Zasniva se na Kvantnoj medicini, Ishrani i Psihosomatici.

U praksi se sprovodi kroz različite nutricionističke programe koji godinama uspešno transformišu načine ishrane, razmišljanja, izgled, zdravlje… 

 

Najpoznatiji  po svojoj originalnosti i dubini je TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT koji uz promenu ishrane paralelno primenjuje i metode ličnog razvoja.

 

Osim ovog, tu je još 10 specijalizovanih programa formiranih kroz praksu, sa akcentom na individualni pristup, i rešenje pitanje ishrane  jednom zauvek.

 

Promena ishrane ne menja samo telo nego za sobom povlače i mnoge druge promene.

 

Tako je TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM  i dobio ime, i upravo to i jeste  – njegov cilj.

potpis
1