izano3

Milan Nikolić – Izano,
Pisac

Ljubav se nalazi u dubini duše i zato lepota žene nije samo ona okom vidljiva, već se pronalazi i u njenim rečima. Verica me je usmerila ka znanju. Slušajući je na taj način saznao sam da se duše koje se nahrane nezdravom hranom, takvom prehranom dovedu do uništenja. Kako se lošom hranom truje telo, tako se i lošom duhovnom hranom truje duša. Zbog svega ovoga, moja preporuka je da Vericu i njene stručne savete ne slušate ušima, već da ih upijate unutrašnjim očima. Onim, koje vide suštinu svog bića, a koja nije ništa drugo, već lepota tela i duha ili u jednoj reči – Ljubav.