KVANTNA ISHRANA KOD ENDOMETRIOZE

Ključne tačke na kojoj se bazira Kvantna ishrana kod endometrioze jesu:

 • Čišćenje organizma
 • Eliminacija svih namirnica i kombinacija namirnica koje stimulišu ili izazivaju zapaljenske procese,
  i to ne samo mlečni proizvodi i gluten, nego i individualno određena cela paleta namirnica.
 • Maksimalno jačanje imuniteta da što efikasnije prepoznaje delove endometrijuma kao anitetela i uništava ih.
 • Stabilizacija energije u toku dana, jer nestabilna energija usled neredovnih i nepravilnih obroka veoma
  loše utiče na hormone i imunitet.
 • Kvantni princip: Jačanje veza i komunikacije među ćelijama jer se tako podiže zdravlje
  na nivou celog organizma! Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije,
  onda se organizam ne „zbunjuje“ i lakše prepoznaje šta su antitela,
  a šta ćelije koje su deo sistema! Ključne za prenos informacija su mitohondrije
  pa cela ishrana radi za njihovu dobrobit.

Kvantna ishrane kod endometrioze polazi od detaljne analize tela metodama kvantne medicine:

 • Nivo zatrovanosti, intoksikacije organizma
 • Intolerancije, alergije
 • Krvna slika
 • Udeo mast, vode, šećera u organizmu
 • Sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer upravo ta hrana ima potencijal da izaziva
  zapaljenske procese. Inače, to je hrana za koju prepoznajemo da nas goji, da nam se „lepi“.

Kvantna ishrana kod endometrioze se prilagođava svakom pojedincu i kreira potpuno individualno.

Kvantni principi:

Organizam treba posmatrati i lečiti kao celinu.

Za svako stanje i obolenje treba rešavati uzrok a ne posledicu.

Činioci zdravlja nisu samo ćelije nego i pravilno funkcionisanje među njima.
To je ključno za podizanje zdravlja na nivou celog organizma, prepoznavanje antitela,
obolelih ćelija, slobodnih radikala…

Kada se u organizmu zdravo prenose funkcije, onda se organizam ne „zbunjuje“
(uzrok autoimunih obolenja) i lakše prepoznaje šta su „uljezi“ i obolenja,
a šta zdrave ćelije koje su deo sistema!

Ključne za prenos informacija su mitohondrije, njihovo jačanje predstavlja novu dimenziju
u razumevanju ishrane za zdravlje – kvantne ishrane.

 

Više o kvantnim namirnicama.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM