INDIVIDUALNI PROGRAM ZA MUŠKARCE

Program uzima u obzir:

 • radno vreme (broj i raspored radnih sati)
 • prirodu posla (sedalački ili fizički aktivan)
 • ritam spavanja
 • mogućnost nabavljanja i pripreme obroka
 • sportske aktivnosti
 • dosadašnje prehrambene navike
 • i ciljeve.

Polazi od informacija i analiza metodama kvantne medicine:

 • godine, visina, telesna masa
 • porodična i lična anamneza (istorija bitnijih obolenja i hronična stanja)
 • udeo masti, vode, proteina u telu,
 • intolerancije, alergije,
 • krvne slike,
 • zatrovanost (intoksikacija ) organizma,
 • stanje metabolizma,
 • sklonosti metabolizma da sporije vari određenu vrstu hrane jer je to hrana koja nas najviše goji.

Pravi se potpuno individualan koncept ishrane.
Kod nekoga promene u ishrani treba uvoditi polako, kod nekoga je najbolje „restartovati“ prehrambene navike odjednom.
Najbitnije je da se ishrana uklopi u svakodnevnicu a ne obrnuto, i da lako postane novi način života – primenjivo, jednostavno i efikasno.

TRANSFORMATIVNI NUTRICIONIZAM