Analize po parametru

U našem centru koristimo nekoliko vrsta kvantnih aparata
koji omogućavaju detaljne analize pojedinačnih parametara
počevši od imunološke slike, alergija, intolerancija, insulina,
udela masti, vode i proteina u telu, parametre genetske sklonosti gojenju itd.