TVOJA ISHRANA – TVOJ PUT

 

6 KORAKA

 

DO TRANSFORMACIJE

TVOJA ISHRANA –

TVOJ PUT

 

6 KORAKA

 

DO TRANSFORMACIJE

Važno je da osvestimo šta je to što bi zaista trebalo da promenimo u sebi, da bi naše telo izgledalo drugačije.

 

Ovih šest jednostavnih koraka nas vode upravo tim putem – do transformacije ishrane, zdravlja, tela i doživljaja sebe.

 

Treba imati na umu da je u praksi svaki slučaj za sebe i da se svakome individualno prilogađava svaka faza. Ovo je neki uopšteni šablon, čisto da malo približi kako program funkcioniše.

 

1. 

Prvi korak nam pomaže da vidimo gde smo – kako ishrana trenutno izgleda, da li smo zadovoljni kilogramima, izgledom i drugim životnim poljima.

 

Postavljamo pitanje – Kako smo došli do ovakvog stanja? Šta nas je dovelo dotle?

 

Analizira se dnevnik ishrane, krvna slika, intolerancije, alergije, stanje metabolizma, imunitet, porodična anamneza.

 

Uzimaju se antropometrijske mere.

2.

Drugi korak se nastavlja na prethodni i njegova suština jeste da da odgovor na pitanje – Gde bih želela/o da budem kada je u pitanju ishrana, zdravlje, izgled i druga životna polja?

 

Jasno se definišu ciljevi saradnje, razrađuju se dalji koraci i počinje se sa jelovnicima, radom na psihosomatskim uzrocima i terapijama kvantne medicine ukoliko su potrebne.

3.

Treći korak u „psihosomatskom“ smislu ide dalje i daje odgovor na pitanje – Šta me je do sada sprečavalo u tome da budem gde želim, i ko želim? Koja ograničavajuća uverenja nosim u sebi?

 

Rad na ishrani traje i nastavlja se u ovoj fazi uz redovno praćenje.

 

Ukoliko se primenjuju terapije kvantne medicine, i one se redovno nastavljaju.

4.

Praksa je do sada pokazala da je četvrti korak najteži. On  ide još dublje, i  daje odgovor na pitanje – Šta je dovelo do tih uverenja?

 

Ovde sami sebi razotkrivamo svoje najdublje istine i veoma često to budu vrlo emotivna a nekada i potresna iskustva.

 

Rad na ishrani se nastavlja i ovde obično nastupa prva kriza koju zajedno lako prebrodimo nekom od proverenih i u iskustvu dokazanih metoda.

5.

U petom koraku počinje razrešenje svega onoga do čega smo došli.

 

Hrana se odvaja od osećanja, uče se metode kako da ih nikada više ne spajamo jer hrana je hrana, a osećanja su osećanja, nisu povezani i ne treba da budu.

 

Ovaj korak nas posle svega vraća na pitanje – Gde želim da budem? i Ko želim da budem? – ali sada su odgovori na ova pitanja drugačija. Kada sebe pogledamo bez „ubeđenja“ da nešto „ne možemo, ne smemo, ili nismo vredni“ – ciljevi se menjaju.

 

Rad na ishrani. Presek. Rezultati. Nastavak.

6.

  • Postavljanje daljih ciljeva i konkretan plan za njihovo ostvarivanje.

 

  • Postignuti rezultati. Formula ishrane koju pojedinac treba da sledi dalje.

 

  • Kontrolni pregled i plan za održavanje zdravlja.