Ishrana je često određena – odnosom sa roditeljima